SOLIDARIEDADE INTERNACIONAL GALICIA LOGOTIPO

TRABALLANDO
NA NOVA WEB...

Somos un conxunto de persoas diversas unidas por unha causa común, contribuír a mellorar o mundo no que vivimos para que este sexa moito máis humano, xusto e habitable.