Solidariedade Internacional de Galicia

Nós

Solidariedade Internacional de Galicia é unha ONGD creada no ano 1996 para cubrir e cumprir, na Comunidade Autónoma de Galicia, os mesmos obxectivos que ten a Fundación Española para la Cooperación – Solidaridad Internacional.

Misión

Solidariedade Internacional en GaliciaSOLIDARIEDADE INTERNACIONAL DE GALICIA é unha Organización non Gobernamental de Desenvolvemento (ONGD) galega, de carácter laico, que promove a xustiza social a través de:

 • Proxectos de cooperación internacional
 • Axuda humanitaria e de emerxencia
 • Educación para o desenvolvemento e sensibilización
 • Comercio xusto
 • Presión política

Con todas as súas actividades trata de alcanzar un modelo de sociedade baseado no:

 • Desenvolvemento económico, social e cultural, harmónico, sostible e equilibrado;
 • Protagonismo das organizacións locais;
 • Erradicación da pobreza, a discriminación e a marxinación;
 • Solidariedade entre os países e no interior de cada un dos países;
 • Acceso xusto ós mercados nacionais e internacionais;
 • Xestión sostible dos recursos naturais e a mellora do medio ambiente ;
 • Logro de niveis de vida dignos para as poboacións máis pobres e o pleno acceso ós bens públicos globais;
 • Equidade no trato e o respecto á identidade de xénero, a orixe racial, étnica ou social, a nacionalidade, relixión ou crenzas, a orientación sexual, as diminucións ou a idade como dereitos inalienables de todos os seres humanos.

Contando con todos estes elementos, S.I. optou por un modelo de cooperación que non produza novas dependencias, que consolide e reforce os procesos de desenvolvemento humano autónomo e sostible, que traballe sempre con organizacións locais, promova a participación dos beneficiarios e a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres.

Fins da organización

Segundo o establecido no artigo 5 dos estatutos da asociación, son obxectivos da mesma:

 1. Financiar proxectos de cooperación ó desenvolvemento e plans de cooperación técnica nos seguintes terreos:
  • Centro América: Honduras, Guatemala, Nicaragua.
  • Sur América : Bolivia, Ecuador e Colombia.
  • África: Campamentos de Refuxiados Saharauís e Senegal.
  • Oriente Próximo: Franxa de Gaza e Cisxordania.
 2. Articular a captación de fondos de solidariedade, tanto da sociedade galega como das institucións.
 3. Promover campañas de sensibilización e educación para o desenvolvemento entre a sociedade galega.
 4. Realizar actividades culturais e promoción sociocultural que contribúan a comprensión en Galicia da pluralidade cultural do mundo.
 5. Realizar actividades para promover valores solidarios entre a poboación nova.
 6. A promoción, difusión e venda de productos de alimentación e artesanía de comercio xusto.
 7. A promoción e fomento do voluntariado entre a sociedade galega.

Os beneficios que se obteñan por calquera actividade derivada destes conceptos destinaranse exclusivamente ó cumprimento dos obxectivos aquí presentados, sen que se poidan, en ningún caso, repartir entre os asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.

Boletín

Suscríbete al boletín

Suscríbete ó boletín de Solidariedade Internacional de Galicia e recibe información sobre as nosas actividades.

Revista

Revista en PDF

Descárgate o último número da nosa revista.

Tamén podes consultar as nosas publicacións anteriores.

Catálogo

Catálogo de Comercio Xusto en PDF

Descárgate o catálogo para ver os productos de Comercio Xusto.

Podrás atopar estes productos nas nosas tendas.

El Tesoro de Acahualinca
Tecendo Historias de Muller
Non te consumas
Pobreza Cero
Asociación Fiare Zona Centro

Creación web: Máis Que Deseño 2009
XHTML Válido | CSS Válido

Solidariedade Internacional de Galicia | Vereda del Polvorín, 2 15002 - A Coruña | Teléfono: 981 24 35 06 | Correo electrónico: direccion@solidaridadgalicia.org

Web subvencionada por:

Xunta de Galicia - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza