Solidariedade Internacional de Galicia

Alimentos frescos para os refuxiados saharauís

Ficha técnica

Mapa de Tindouf

  • Localización: Campamentos de Refuxiados Saharauís, Tindouf
  • Contraparte: Media Lúa Vermella Saharauí.
  • Financiadora: Concello de Lugo
  • Período de Execución: Xaneiro 2009 – Decembro 2009
  • Orzamento total: 3.000,00€
  • Subvención concedida: 2760,00€
  • Beneficiarios Directos: Poboación refuxiada saharauí pertencente as cinco wilaias que conforman os campamentos de Tindouf.

Compra de medicamentos para apoiar o relanzamento productivo do complexo avícola instalado nos campamentos de refuxiados saharauís, TINDOUF

En 1985 ACNUR impulsou e financiou nos Campamentos de Poboación Refuxiada Saharauí en Tindouf – Arxelia, un proxecto consistente na creación e posta en funcionamento o complexo avícola Hussein Tamek, co obxectivo de enriquecer a dieta dos refuxiados, moi pobre en proteínas, a través da producción de vos para a súa posterior distribución entre a poboación refuxiada. Una vez finalizadas as obras e completado o equipamento da granxa, se logrou o pleno rendemento cunha producción moi satisfactoria e un beneficio nutricional para a poboación saharauí. Sen embargo a producción comezou a experimentar grandes dificultades, debido a certas insuficiencias na xestión técnica e administrativa do complexo, unido a outros problemas, como a alza de materia primas (principalmente o penso e as propias galliñas) e a crecente dificultade de renovar a maquinaria mais delicada.

No 2007 estaba en funcionamento unha das naves cun total de 30.000 galliñas,  á espera da chegada no segundo semestre do ano de outras 30. 000 galliñas  que ocuparon a segunda nave que durante o inicio do ano se encontraba en período de descanso e limpeza. A granxa tivo cubertas as necesidades de penso para 60.000 galliñas durante a totalidade do ano 2008, gracias a diversas fontes de financiamento provenientes da Cooperación Internacional. Na actualidade a reserva de medicamentos (almacenados na farmacia central, en correctas condiciones e supervisada polo persoal farmacéutico saharauí) cubriría as necesidades de 30.000 galliñas durante un período aproximado de dous meses. Fíxose por elo necesario subministrar á farmacia central medicamentos suficientes para cubrir o período de vida das 60.000 galiñas ata o final do seu ciclo productivo (12 meses). Por elo este proxecto pretende asegurar a producción da granxa asegurando os medicamentos necesarios, xunto co penso e a auga que se han de subministrar ás galiñas a fin de evitar mortaldades causadas por enfermidades aviarias. O brote de determinadas enfermidades no previndas mediante o subministro de fármacos podería determinar a necesidade de sacrificar as aves ca conseguinte interrupción da producción de ovos e a súa distribución á poboación refuxiada; o cal suporía un prexuízo para os habitantes da Hammada posto que a súa dieta xa é escasa de por si, pouco variada e na que o único aporte regular de proteína animal fresca é o ovo.

Boletín

Suscríbete al boletín

Suscríbete ó boletín de Solidariedade Internacional de Galicia e recibe información sobre as nosas actividades.

Revista

Revista en PDF

Descárgate o último número da nosa revista.

Tamén podes consultar as nosas publicacións anteriores.

Catálogo

Catálogo de Comercio Xusto en PDF

Descárgate o catálogo para ver os productos de Comercio Xusto.

Podrás atopar estes productos nas nosas tendas.

El Tesoro de Acahualinca
Tecendo Historias de Muller
Non te consumas
Pobreza Cero
Asociación Fiare Zona Centro

Creación web: Máis Que Deseño 2009
XHTML Válido | CSS Válido

Solidariedade Internacional de Galicia | Vereda del Polvorín, 2 15002 - A Coruña | Teléfono: 981 24 35 06 | Correo electrónico: direccion@solidaridadgalicia.org

Web subvencionada por:

Xunta de Galicia - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza