Solidariedade Internacional de Galicia

Mellora da saúde básica na franxa de Gaza

Ficha técnica

Mapa de Gaza

  • Localización: Territorios Palestinos
  • Contraparte: HWC e UHWC
  • Financiadora: Concello de Lugo e Concello de A Coruña
  • Período de execución: Agosto 2009 – Decembro 2009
  • Orzamento total: 35.826,00€
  • Subvención concedida: Concello de A Coruña: 18.300,00€ , Concello de Lugo: 5.680,00€
  • Beneficiarios Directos: 28.000 usuarios do centro de saúde de Al-Quds no norte da Franxa de Gaza e 117.600 usuarios dos centros de saúde Halhoul, Aparta, Kufor Nimeh, Qalqilia, Toubas nos territorios Cisxordanos.
  • Beneficiarios Indirectos: toda a poboación da cidade de Beit-Hanoun no norte da Franxa de Gaza (276.920 persoas) e a poboación dos territorios de Cisxordania (1.355.000 persoas) que podan optar aos servicios sanitarios dos centros hospitalarios e clínicas beneficiarias.

Mellora do sistema sanitario nos Territorios Palestinos, a través da provisión de equipos médicos e prestación de servicios de saúde básica, PALESTINA

Os servicios sanitarios no centro de saúde Al-Quds do norte da Franxa de Gaza e nos centros de saúde Halhoul, Aparta, Kufor Nimeh, Qalqilia, Toubas nos territorios Cisxordanos están sendo prestados pola organización local contraparte UHWC e HWC respectivamente. Os socios locais alegan que las prestacións del Ministerio de Saúde son insuficientes para atender á poboación e a mais empobrecida non pode costearse atención médica privada. Dende 1996, Solidariedade Internacional de Galicia e os HEALTH WORK COMMITTEES traballan de forma conxunta en proxectos dirixidos a promover servicios de saúde e construíndo modelos de desenvolvemento local, para tódolos sectores da poboación, apoiando especialmente á poboación excluída. O proxecto en marcha aborda as necesidades sociais básicas no ámbito da saúde. Operase nos Territorios Palestinos –TTPP- de Gaza e Cisxordania.

Por elo a liña de acción de mellora do sistema sanitario en Cisxordania, ten como un eixo central a adquisición de infraestructura sanitaria básica para o avance e ampliación do servicio, e como mecanismo de resposta necesario para reforzar a mellora na prestación de servicios sanitarios actuais. O proxecto ten como finalidade contribuír a garantir o acceso da poboación vulnerable ou refuxiada nestes territorios aos servicios sanitarios básicos cun enfoque de equidade e igualdade. Se mellorará a atención sanitaria básica a través da adquisición de Equipos de diagnóstico portátil e electrocardiograma para a sección de Urxencias; Espectrofotómetro e Centrifugadora para a sección de Laboratorio Clínico; Compresor de O2 para a atención buco-sanitaria e equipos informáticos para gestión sanitaria.

En Gaza, a situación de emerxencia vivida a raíz da operación militar israelí “chumbo fundido” do pasado mes de Decembro xerou importantes necesidades de rehabilitación dos servicios médicos básicos así como crecentes necesidades de prestación sanitaria á poboación más vulnerable nun contexto de rehabilitación pos-conflicto, polo que traballan os compoñentes psico-sociales das persoas que así o requiran. Con esta acción se potenciará especialmente a saúde materno infantil mediante un enfoque integral da saúde da comunidade feminina, caracterizada polas carencias que sufre esta poboación en temas como prevención, información, e acceso a medicamentos; así como por unha interacción da saúde con aspectos que requiren un tratamento dende o punto de vista psico-social. Se busca controlar os problemas de saúde más estendidos entre a poboación a través da adquisición de equipamento médico dando prioridade ás necesidades maternoinfantís; garantindo o acceso aos servizos de saúde básica con enfoque de equidade e igualdade.

O proxecto posúe unha lóxica de estratexia sectorial e xeográfica para Solidariedade Internacional de Galicia baseada nas experiencias de intervención anteriores e que parte dos logros previos.

Boletín

Suscríbete al boletín

Suscríbete ó boletín de Solidariedade Internacional de Galicia e recibe información sobre as nosas actividades.

Revista

Revista en PDF

Descárgate o último número da nosa revista.

Tamén podes consultar as nosas publicacións anteriores.

Catálogo

Catálogo de Comercio Xusto en PDF

Descárgate o catálogo para ver os productos de Comercio Xusto.

Podrás atopar estes productos nas nosas tendas.

El Tesoro de Acahualinca
Tecendo Historias de Muller
Non te consumas
Pobreza Cero
Asociación Fiare Zona Centro

Creación web: Máis Que Deseño 2009
XHTML Válido | CSS Válido

Solidariedade Internacional de Galicia | Vereda del Polvorín, 2 15002 - A Coruña | Teléfono: 981 24 35 06 | Correo electrónico: direccion@solidaridadgalicia.org

Web subvencionada por:

Xunta de Galicia - Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza